×
خانه
خدمات ▾
راه‌کارها ▾
توسعه دهندگان ▾
درباره ما ▾
قوانین و مقررات ▾

پلاگین ها

ASP
ASP

فایل های dll در پروژه خود فراخوانی کنید و بر اساس مستندات از آن استفاده کنید

java
java

فایل jar را در پروژه خود فراخوانی کنید و سپس از توابعش طبق مستندات استفاده کنید

drupal
drupal

بعد از نصب در صفحه تنظیمات کامرس در روش پرداخت یک روش پرداخت اضافه کرده و تنظیمات مورد نظر را ثبت کنید و استفاده کنید.

Golang
Golang

به پروژه خود این فایل ها را اضافه کنید و سپس از آن استفاده کنید.

gravity
gravity

در قسمت افزونه ها این پلاگین را نصب کنید و بعد از نصب در تنظیمات گرویتی تنظیمات مورد نظر را ذخیره کنید سپس در قسمت پرداخت فرم ساز گرویتی از این افزونه استفاده کنید.

provip
provip

به عنوان افزونه نصب کنید و سپس در تنظیمات افزونه مورد نظر توکن و اظلاعات مورد نیاز خود را ذخیره کنید. سپس به راحتی استفاده کنید

prestashop
prestashop

ماژول پرستا شاپ برای درگاه پرداخت گردش‌پی بعد نصب به صفحه تنظیمات ماژول رفته و توکن خود را ذخیره کنید و در صفحه تنظیمات روش پرداخت تیک ماژول را بزنید.

laravel
laravel

composer require gp/gardesh-pay نصب کنید و سپس فراخوانی کرده و طبق مستندات استفاده کنید

larabook
larabook

composer require larabook/gateway نصب کنید و سپس فراخوانی کرده و استفاده کنید

Magento
Magento

نصب کرده و تنظیمات مورد نیاز را ثبت کنید و سپس به عنوان روش پرداخت از آن استفاده کنید

node
node

از npm نصب کنید یا کد را دانلود کنید و به پروژه خود اضافه کنید و سپس بر اساس مستندات از آن استفاده کنید

OpenCart
OpenCart

به عنوان پلاگین نصب کنید و پس از نصب در تنظیمات مورد نظر توکن خود را ذخیره کنید و سپس به عنوان روش پرداخت از آن استفاده کنید

php
php

در پروژه خود فایل function را کپی کنید و سپس بر اساس فایل های تست و مستندات از آن استفاده کنید

python
python

می توانید به راحتی از pip این sdk را نصب کنید. در غیر این صورت فایل ها را در پروژه کپی کرده و بعد از نصب requirment از این sdk استفاده کنید.

WooCommerce
WooCommerce

به عنوان پلاگین نصب کنید و پس از نصب در تنظیمات مورد نظر توکن خود را ذخیره کنید و سپس به عنوان روش پرداخت از آن استفاده کنید

virtuemart
virtuemart

به عنوان پلاگین نصب کنید و پس از نصب در تنظیمات مورد نظر توکن خود را ذخیره کنید و سپس به عنوان روش پرداخت از آن استفاده کنید